Smokekid, Amstelveen, The Netherlands

Privacy

Privacy

De privacy voorwaarden en copyright van Smokekid zijn in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen.

Deze website wordt beheerd door Smokekid

Artikel 1 Toepasselijkheid.

1.1. Bezoekers kunnen de website van Smokekid te allen tijde vrijblijvend bezoeken. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de website via hun profiel en weblogs.

1.2. Onder een Bezoeker wordt verstaan ieder persoon of systeem dat de website van Smokekid bezoekt.

1.3. Onder een geregistreerde gebruiker wordt een gebruiker verstaan van wie minimaal voor- en achternaam en een geldig e-mailadres bekend zijn. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt de keuze of de eigen persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

1.4. Smokekid respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Smokekid stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden. De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door Smokekid vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van deze website, het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van relevante informatie door Smokekid.

1.5. Door het gebruik van de site van Smokekid aanvaardt de bezoeker en de gebruiker deze Privacy Voorwaarden.

1.6. Smokekid behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

2. Verwerking gegevens

Smokekid verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Smokekid hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van, waar Smokekid erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Smokekid bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van leden/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van donateurs;
  • het verzorgen en verbeteren van de website op basis van IP-adressen en bijbehorend klikgedrag. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

3. Cookies en Website

Op de website worden gegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte en gezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om relevante informatie op de pagina’s te kunnen plaatsen. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden geoptimaliseerd.

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website, op uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens, zodat u als u de website bezoekt kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website voor u te optimaliseren en dankzij de cookie herkent een website u als terugkerende bezoeker.

4. Webstatistieken

4.1. Voor het analyseren van de bezoekersgedrag maakt Smokekid gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Smokekid gebruikt deze statistieken enkel om bezoekersaantallen bij te houden, de juiste communicatiemiddelen in te zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

5. Facebook, Twitter en andere Social Media

Om webpagina’s te kunnen promoten zijn op de website buttons van Facebook en Twitter e.a. opgenomen. Deze buttons werken middels stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Wij verwijzen u dan ook naar de privacy-verklaringen van Facebook en Twitter om te lezen wat zij met uw (persoons-) gegevens die zij via de cookies verwerken doen.

6. Hoelang wij gegevens bewaren

Smokekid bewaart persoonsgegevens niet langer dan wetelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als regelgeving vereist.

7. Delen met derden

In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden.

Wij zien erop toe dat wij de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens hanteren.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Smokekid.nl.

Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt worden uw gegevens geregistreerd voor het beantwoorden daarvan.

9. Beveiliging

Smokekid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De website van Smokekid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

10. Copyright

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Smokekid. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud van deze site veranderd mag worden.

EnglishDutch