Smokekid, Amstelveen, The Netherlands

Richtlijnen Content Blogs

Richtlijnen Content Blogs

Dit artikel geeft de Richtlijnen voor de Content van Blogs waarvan het toegestaan en waarvan het verboden is om op de site te plaatsen.

1.1 Het staat de geregistreerde bezoeker vrij om middels blogs content op de site te plaatsen.

1.2.. Smokekid bepaalt wat verboden is en wordt verwijderd. Smokekid is gerechtigd om naar eigen inzicht klanten te verwijderen die verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie hierbij een opsomming:

Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornografische inhoud
Content Blogs die oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen
Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden.
Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of Smokekid
Content die aanzet tot illegaal gedrag
Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
Beeldmateriaal van personen zonder hun toestemming
Inhoud die ten doel heeft een politiek of religieus standpunt uit te dragen.

Artikel 2 Intellectueel eigendom

2.1. De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot deze website bij Smokekid berusten.

Artikel 3 Gebruikers

3.1. Heeft u fouten gevonden in links of heeft u klachten over andere gebruikers dan kunt u dit hier melden

3.2. Smokekid is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, websites en andere rechtspersonen. Op verzoek kan Smokekid overwegen schade, discriminerende en andere onacceptabele teksten te verwijderen.

3.3. Gebruikers die zich misdragen op de website van Smokekid kunnen te allen tijden geweigerd en verwijderd worden.

EnglishDutch